Emil Christian Hansens arkiv

188?-12-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen inviterer Hansen på aftente.

Transskription

                          Kjære Hr. Dr Hansen
Vil De ikke gjøre os den Fornøielse at drikke The hos os i Aften – ganske en famille.
Det er saa længe siden at vi have seet Dem at baade min Hustru [...]

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Første del af datoen skinner igennem fra bagsiden af papiret.
København
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Carl og Ottilia Jacobsen, Invitation