Emil Christian Hansens arkiv

1875-11-01

Dokumentindhold

Jacobsen svarer på en forespørgsel fra Hansen om alger.

Transskription

                                                                                       1/11 75. Thisted.
Da jeg dels ingen eller næsten ingen Doubletter af Alger har og da den
 
 
væsenligste Del af min Samling er Diatomeer og Desmidiaceer, der ere samlede i Lokalitetsmasser og saaledes ikke kunne nemt lægges tilrette kan jeg desværre ikke opfylde deres Ønske. Af større Alger har jeg desuden ikke meget. Kjender De den lille svenske Exciccalsamling af Alger? Det er en Dame, der har samlet den, men Agardh i Lund har verificeret Bestemmelserne, den findes i Bot. Bibliothek.
 
                                       Venligst
                                       Deres
                                       JP Jacobsen.
 
Hr. Cand. E. C. Hansen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Thisted
København
Carl Adolph Agardh
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Alger