Emil Christian Hansens arkiv

1879-10-20

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen sender 400 kroner til dækning af Hansens ophold i Burton.

Transskription

                                                                                 20-10-79.
 
                   Kjære Hr. Hansen
Idet jeg gaaer ud fra at Deres eget Tilskud tilligemed Carlsb. Lab.s vil være rigeligt til at dække Deres Reise til og fra Burton tillige med et kort Ophold i London tilbyder jeg Dem herved som Dækning for Deres Ophold i Burton 400 Kroner.
                   Venskabeligst
                   Deres
                   Carl Jacobsen.
 
Medf. Manuscriptet.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Jakobsens (sic!) brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Rejse til Burton