Emil Christian Hansens arkiv

1878-12-08

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen anbefaler, at Emil Chr. Hansen ansættes som forstander for Fysiologisk Afdeling på Carlsberg Laboratorium. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.

Transskription

Da jeg i et heelt Aar har havt Leilighed til at lære Herr E. Hansens Dygtighed og Udholdenhed at kjende og tillige været Vidne til den levende Interesse, hvormed han omfatter Studiet af alle de Spørgsmaal, som Laboratoriet vil have at beskjæftige sig med, kan jeg uden Betænkning stemme for at Forstanderposten overdrages ham og der er efter min Mening Intet til Hinder for at han ansættes fra 1ste Januar 1879. Iøvrigt er jeg rede til at møde til den af Formanden nævnte Tid, dersom et Møde ansees ønskelig.
                                                                             ærbødigst
                        8/12 78.                                      J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Bestyrelsesprotokol
Dansk
København
Emil Chr. Hansen
Carlsberg Arkiv, æske 000064669
Carlsberg Laboratorium, Forstanderstilling