Emil Christian Hansens arkiv

1877-07-12

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen vil gerne ansætte Hansen for en periode og inviterer ham til et møde.

Transskription

                                                                        Kjøbenhavn d 12-7-77
 
                  Hr. E. Hansen
Jeg søgte Dem forgjæves igaar paa Chirurgisk Academi. Jeg vilde have meddelt Dem at jeg troer at kunne give Dem Beskjæftigelse for adskillige Maaneder alene med det som er Deres Specialitet. Undersøgelser af Gjæringssvampe og Bacterier.
                  Da der imidlertid kan være adskilligt at tale om som det vil være for vidtløftigt at afhandle skriftigt og jeg ikke ret veed hvor jeg bedst skal træffe Dem, tør jeg maaskee
 
 
bede Dem komme herud endnu engang.
                  Jeg træffes saa at sige altid herude inden Kl 12 Middag og næsten altid efter Kl 6. Aften.

                  Med megen Agtelse
                  Deres
                  C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Ansættelse