Emil Christian Hansens arkiv

1888-06-02

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen videresender med sin anbefaling en forespørgsel fra Auguste Erhard fra Alsace.

Transskription

                                                                       Ny Carlsb. 2 - 6 - 88
 
                  Kjære Hr. Dr. Hansen
Min Ven Auguste Erhard har sendt mig medf. Brev. De vil see at han meget ønsker at hans Svoger Schützenberg, en Neveu af den bekjendte Chemiker, kunde faa Leilighed til at arbeide under Dem, paa Betingelser De selv maatte fastsætte.
De bedes at lade mig vide om den unge Mand kan faae dette Ønske
 

opfyldt.
Hvis De ønsker at skrive til Hr. Erhard selv derom da er hans Adresse
                  Monsieur Auguste Erhard
                  Brasserie du pêcheur
                  Schiltigheim
                  près Strasbourg
                  Alsace.
De kan godt skrive paa Tydsk, hvis De foretrækker det.
                  Min Fader var en god Ven af Schützenbergers og Erhards Huus og havde han levet vilde han sikkert
 
 
have givet den unge Mand sin Anbefaling.
                  Erhards Brev tør jeg maaske bede Dem sende tilbage.
                  Deres hengivne
                  Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Jakobsens (sic!) brevpapir
København
Auguste Erhard, Schützenberger
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Assistent, Carlsberg Laboratorium