Emil Christian Hansens arkiv

1888-07-24

Afsender

Ernst Almquist

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Almquist beretter om sit ophold på professor Kochs laboratorium i Berlin. Han har mødt en amerikansk professor i botanik, Trelease, der gerne vil besøge Hansen i København.

Transskription

Herr Doktor!
 
Under mitt vistande å Prof. R. Koch’s laboratorium har jag haft nöjet göra bekentskap med Mr. Trelease, professor i Botanik i St Louis i Nordamerika.
 
 
Mr. T. skulle önska, derest hans tid på något sätt tillåter det, besöka Eder i Köpenhamn. Han har bedt mig fråga, hvorvida det skulle kunna gå för sig att få taga del af Edra metoder i Carlsbergs laboratorium. Han kan möjligen disponera en 10 dagar i midten eller slutet af 
 
 
Augusti eller också början af September. Jag vore särskildt tacksam för ett snart svar.
                          Sjelf studerar jag f.u. å Prof. Koch’s laboratorium bakterier för att å nyo komma in i denna vetenskap. På hemvägen vore det mig kärt att i slutet af Augusti få besöka Hr Doktorn i Köpenhamn.
 
 
Med hjertliga helsningar
                           Eder
                           Ernst Almquist
 
Berlin, Krausenstrasse 61,
                           d. 24 Juli 1888. 

Fakta

PDF
Brev
Svensk
Berlin
København
Robert Koch
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Bakterier, Berlin, Besøg i København