Emil Christian Hansens arkiv

1886-07-26

Afsender

Ernst Almquist

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Almquist sender et selvportræt til Hansen som tak for et, han har modtaget af Hansen.

Transskription

Herr Doktor!
 
Härmed sändes i utbyta mot Edert porträtt, som jag erhölt i Christiania, en bild af mig. 
Hjertlig tack för samvaron i Christiania!
                          
Min ödmjuke helsning till Eder fru.
                          
Hasteligen Eder
E. Almquist
Göteborg, 26.7.86 

Fakta

PDF
Brev
Svensk
Göteborg
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Portræt