Emil Christian Hansens arkiv

1885-03-28

Dokumentindhold

Barfoed underretter Hansen om, at kandidat Knudsen forlader Laboratoriet for i stedet at blive ansat på et nyt laboratorium på Ny Carlsberg.

Transskription

I Anledning af, hvad De i Deres idag modtagne Brev yttrer angaaende Hr. Knudsens Planer, vil jeg ikke undlade at meddele Dem, at Hr. K. igaar har underrettet mig om, at han den 31. Aug forlader Laboratoriet for at overtage en Stilling ved et nyt Lab. paa ”Ny Carlsberg.”

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Hverken brevhoved eller underskrift.
København
L. Knudsen
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Personaleforhold på Laboratoriet