Emil Christian Hansens arkiv

1883-01-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen beder Hansen komme til et møde om arbejdsforhold i forbindelse med, at Grønlunds ansættelse skal forlænges.

Transskription

                                                                                d. 5 - 1 - 1883
 
                   Kjære Hr. Dr. Hansen
Hr. Grønlunds Engagement udløber [over linjen: 2] hos mig [over linjen: 1] om et Aar og han har bedet mig allerede nu at tage Bestemmelse om Fornyel[se].
                                                      _______
Det vilde være mig meget kjært om De kunde faae Leilighed til at søge mig en Eftermiddag (helst henad Kl 6) da jeg gjerne vilde have Deres Bifald og Raad ved Fastsættelse af Arbeidstid, Gage, Opsigelighed o.s.v.
                   Deres hengivne
                   C. Jacobsen jun

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Jacobsens brevpapir
København
Grønlund
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Ansættelse, Grønlund