Emil Christian Hansens arkiv

1884-05-31

Dokumentindhold

Jacobsen returnerer kladden til en af Hansens artikler med bemærkninger, bl.a. om oversættelsen til tysk.
Bagsiden af brevet mangler at blive skannet.

Transskription

                                                             Kjøbenhavn, den 31/5 1884

                   Herr Dr Hansen
  
                   Idet jeg hermed tilbagesender Deres Kladde med mine Bemærkninger, maa jeg hvad Oversættelsen angaaer bemærke, at den maa foretages af en Bryggerikyndig, da den ellers bliver uforstaaelig for Fagmændx). De gjør derfor sikkert rettest i at sende Manuscriptet paa dansk til Fasbender, som har Medarbeidere der oversætte de danske ”Meddelelser” meget godt og i hvert Fald læseligt for tydske Bryggere. Tidligere var det, saavidt jeg ved, Dr Likey som nu er ved Bryggeriet i Klippan i Sverrig som oversatte for Fasbender. Maaskee han gjør det endnu.
                   Deres hengivne
                   J. C. Jacobsen

 x) Ordet ”Holdbarhed” maa ombyttes med et andet Udtryk i den danske Text

[Blyantstilskrift:] Vend om!

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Franz Fasbender, Likey
Carlsberg Arkiv, FA 19-007-00004
Manuskript, Oversættelse, Tidsskriftartikel