Emil Christian Hansens arkiv

1888-08-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Jacobsen vil gerne samme dag besøge Hansen sammen med sin ven, den engelske brygger Th. Lovibond.

Transskription

                                                                                30. – 8 – 88
 
                   Kjære Hr. Dr. Hansen
En engelsk Brygger [tilføjet over linjen: Mr Th Lovibond], Ven af mig og varm Beundrer af Dem – selv syslende med Luftundersøgelser, vilde nødig reise herfra uden at have hilst paa Dem.
                   Hvis De tillader ville vi søge Dem i dag Kl 3. Vi skulle ikke forstyrre Dem længe.
                   Deres hengivne 
                   Carl Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Thomas Lovibond
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Besøg