Emil Christian Hansens arkiv

Carlsbergfondet

1876-nu

I 1876 testamenterede brygger J. C. Jacobsen Carlsberg til Carlsbergfondet. Han ville sikre, at bryggeriet blev videreført i hans ånd og ønskede samtidig at stille sin viden og velstand til rådighed for samfundet. Fondet har fortsat majoriteten af stemmerne i Carlsberg, og er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde.
Carlsbergfondet støtter skelsættende og visionær forskning med over 420 mio. kroner årligt. Forskning, som gør os klogere, løser globale udfordringer og som alle nyder godt af. Beløbet er betalt af overskuddet fra Carlsberg.
Den dag i dag har Carlsbergfondet altså stadig to hovedopgaver:
  1. At være en aktiv investor med en bestemmende aktiepost i Carlsberg Group og dermed sikre afgørende indflydelse på bryggeriets langsigtede strategi.
  2. At støtte grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem samfundsgavnlige uddelinger.
Carlsbergfondet yder desuden tilskud til sine tre afdelinger: Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Tuborgfondet, som støtter samfundsgavnlige formål gennem aktiviteter med relation til dansk erhvervsliv. Hertil kommer Ny Carlsbergfondet, der er et særligt fond under Carlsbergfondet, og som støtter kunst og kunstvidenskab og er ansvarlig for driften af Ny Carlsberg Glyptotek.
Det er Carlsbergfondets vision at forvalte arven efter brygger J. C. Jacobsen således, at hans tanker, idéer og fondets fundats tilgodeses, tilpasses nutiden og medvirker til at præge fremtiden for Carlsberg, videnskaben og samfundet.

Referencer

https://www.carlsbergfondet.dk/da
Carlsbergfondet har til huse i Videnskabernes Selskabs domicil på H. C. Andersens Boulevard i København.
Carlsbergfondet har til huse i Videnskabernes Selskabs domicil på H. C. Andersens Boulevard i København.
Carlsbergfondet
Fond

Fakta

1876-nu

Dansk