Emil Christian Hansens arkiv

Wilhelm Feltmann

1846-1897

Født 1846, død 1897. Fra 1869 brygmester og teknisk direktør på Heineken Bryggeri i Amsterdam. Fra 1873 til sin død direktør for Heineken Bryggeri i Rotterdam. Ansvarlig for Heinekens omlægning af produktionen fra overgæret øl til undergæret bajersk lagerøl.

I 1885 deltog Feltmann i flere møder, der, foranlediget af J. C. Jacobsen, blev afholdt på Forsøgsstationen i München med det formål at finde en fælles løsning på problemet med, at øllet pludselig blev dårligt i løbet af bryggeprocessen. Dette var noget, som alle europæiske bryggerier oplevede, og derfor foreslog Jacobsen, at man forskede i netop dette.

Efter hjemkomsten sørgede Feltmann for etableringen af et forskningslaboratorium på Heinekens bryggeri i Rotterdam. Det blev indviet i 1886 og dr. Hartog Elion blev udnævnt til laboratorieleder. Elion udviklede en ny version af Hansens rendyrkningsapparat, som gjorde ham i stand til at rendyrke to forskellige gærstammer: Heineken A og Heineken D. 

Referencer

https://heinekencollection.com/nl/search?query=feltmann
https://heinekencollection.com/en/stories/louis-pasteur-and-mysterious-yeast
Foto: J. Baer, ca. 1890.Heineken Collection Foundation.
Foto: J. Baer, ca. 1890.
Heineken Collection Foundation.
Wilhelm Feltmann
Brygmester på Heineken

Fakta

Wilhelm Heinrich Hermann Feltmann, jr.

1846-1897

Tysk