Emil Christian Hansens arkiv

Rasmus Pedersen

1840-1905

Født 1840, død 1905. Pedersen blev cand.med. 1869, studerede 1872-1876 plantefysiologi i Tyskland, i Leipzig hos Schenk og i Würzburg hos Sachs. En kort overgang forstander for fysiologisk laboratorium på Carlsberg (inden Emil Chr. Hansen). Blev 1879 docent og 1887 professor ved Københavns Universitet. Ud over mindre afhandlinger om bl.a. vækst og åndedræt udgav han i 1883 et bind med sine forelæsninger over plantefysiologi. Her giver han en grundig redegørelse for udviklingen inden for kendskabet til planternes næringsstoffer.  

Referencer

Salmonsens konversationsleksikon

Fakta

1840-1905

Laboratorieforstander, Cand.med., Fysiolog, Professor

Dansk