Emil Christian Hansens arkiv

1879

Afsender

Christian Bohr

Modtager

Emil Chr. Hansen

Dokumentindhold

Bohr inviterer Hansen på middag og fortæller, at han har besøgt Laboratoriet på et tidspunkt, hvor Hansen ikke var der.

Transskription

Kjære Ven!
 
De vilde gjøre mig en stor Fornøjelse ved at spise til Middag hos os paa Tirsdag d. 18. Kl. 5. Vi bo i Ordrup lige overfor ”den protestantiske Kirke”.
                          Salomonsen og jeg var i Løverdags ude for at se til Dem, men traf Dem desværre ikke. Laboratoriet blev velvillig vist os af Hr. Leth og gjorde ved flygtigt Giennemsyn et udmærket Indtryk; hvis De ikke har noget derimod, have vi i Sinde at komme om nogen Tid for at se det nærmere, naar De er hjemme.
                          Er De allerede ansat?

                                         med mange venskab. Hilsner
                                              Deres
                                                   Christian Bohr
 
Hr. cand. E. Hansen. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Bohr spørger til Hansens ansættelse på Laboratoriet. Han blev udnævnt til fungerende forstander for Fysiologisk Afdeling 1. januar 1879 og blev fastansat 1. oktober samme år.
København
Udateret
Brevhoved: UNIVERSITETETS PHYSIOLOGISKE LABORATORIUM.
København
Leth, Carl Julius Salomonsen
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Carlsberg Laboratorium