Emil Christian Hansens arkiv

1883-09-06

Dokumentindhold

Jacobsen beder Hansen om ikke at svare hr. Blad, der har henvendt sig til Laboratoriet for at klage over øllet. Jacobsen vil selv tage sig af sagen.

Transskription

                                                                                                                                                                                                     d 6/9- 83.
 
                 Kjære Hr Dr Hansen.
 
                 Det er et beklageligt Overgreb af Hr Blad, at henvende sig til Laboratoriet, med hvilket han Intet har at bestille, om Undersøgelser af mit Øl, istedetfor at henvende sig directe til mig eller Hr Kühle, hvilket han øieblikkelig burde have gjort, naar han fandt, at der var nogen Mangel ved Øllet, men dette har han – høist besynderligt – ikke omtalt med et Ord, ikke engang i Søndags, da jeg havde en længere Samtale med ham. De skal derfor ikke svare Hr Blad og hvis han spørger om Svar, før jeg faaer talt med ham, kun sige ham, at han vil faae Besked af mig, naar De og jeg nærmere have undersøgt Øllet.
 
                 Deres hengivne
                 J. C. Jacobsen
 
[På langs:]
Jeg skal i Middagsstunden til Kbhvn, men saasnart jeg kommer hjem, vil jeg gjerne see de omtalte Prøver af Øl og undersøge i Journalen hvornaar de ere bryggede m m.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069 4° 
Carlsberg Laboratorium, Ølkvalitet