Emil Christian Hansens arkiv

Max Delbrück

1850-1919

Født 1850 i Bergen auf Rügen, Tyskland, død 1919 i Berlin. Studerede kemi i Berlin og Greifswald, opnåede doktorgraden i 1872. Arbejdede som assistent på forskellige laboratorier mellem 1872 og 1874. Blev i 1874 af Foreningen af Spiritusfabrikanter i Tyskland kaldt til Berlin for at grundlægge en forsøgsstation. Udnævnt til professor i 1882. Hans forskning førte til værdifulde tekniske resultater for gæringsindustrien.
Udgiver af tidsskrifterne Wochenschrift für Brauerei og Zeitschrift für Spiritusindustrie i Berlin.

Referencer

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Delbr%C3%BCck_(Chemiker)
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Delbr%C3%BCck_(chemist)
Max Delbrück: Illustriertes Brauerei-Lexikon. Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1910, s. 234-235.
Ill.: Max Delbrück: Illustriertes Brauerei-Lexikon. Berlin, 1910.
Ill.: Max Delbrück: Illustriertes Brauerei-Lexikon. Berlin, 1910.
Max Delbrück
Kemiker, Professor, Tidsskriftudgiver

Fakta

Max Emil Julius Delbrück

1850-1919

Tysk