Emil Christian Hansens arkiv

Søgeresultater: 53

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1875-11-01 J. P. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen svarer på en forespørgsel fra Hansen om alger. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1877-07-12 Carl Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen vil gerne ansætte Hansen for en periode og inviterer ham til et møde. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1878-12-08 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsen anbefaler, at Emil Chr. Hansen ansættes som forstander for Fysiologisk Afdeling på Carlsberg Laborator... Bestyrelsesprotokol Emil Christian Hansens arkiv
1879 Christian Bohr Emil Chr. Hansen Bohr inviterer Hansen på middag og fortæller, at han har besøgt Laboratoriet på et tidspunkt, hvor Hansen ikke var der. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1879-02-21 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen giver Hansen en opsang p.g.a. hans - efter Jacobsens mening - lidt for store selvfølelse. Hansen har udtrykt... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1879-02-22 Emil Chr. Hansen J. C. Jacobsen Hansens kladde til svar på Jacobsens brev fra foregående dag. Brevudkast Emil Christian Hansens arkiv
1879-03-22 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Jacobsen skriver, at Emil Chr. Hansen er meget glad for, at hans disputats er blevet antaget, og for valget af oppone... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1879-10-20 Carl Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen sender 400 kroner til dækning af Hansens ophold i Burton. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1881-04-08 Emil Chr. Hansen Louis Pasteur Afventer transskribering. Følgebrev til en videnskabelig artikel, som Hansen har sendt til Pasteur. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1881-09-20 J. C. Jacobsen Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium Jacobsen anbefaler Carlsberg Laboratoriums bestyrelse, at Emil Chr. Hansen rejser til Alsace i Frankrig for at studer... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1883-01-05 Carl Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen beder Hansen komme til et møde om arbejdsforhold i forbindelse med, at Grønlunds ansættelse skal forlænges. Brev Emil Christian Hansens arkiv
1883-09-06 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen beder Hansen om ikke at svare hr. Blad, der har henvendt sig til Laboratoriet for at klage over øllet. Jacob... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1883-11-06 Louis Aubry Emil Chr. Hansen Aubry takker for den tilsendte årsberetning og for deltagelsen ifm. hans kones sygdom. Han spørger til sidst, om Hans... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-05-20 J. C. Jacobsen Franz Fasbender Brevet, der beviser, at J. C. Jacobsen delte ud af den første rendyrkede gær. Jacobsen beretter om gærstudier og foru... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-05-31 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen returnerer kladden til en af Hansens artikler med bemærkninger, bl.a. om oversættelsen til tysk.Bagsiden af ... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-06-02 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen er utilfreds med, at han skal læse om Hansens analyser af "sin gær" i et udenlandsk tidsskrift. De to deler ... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-07-24 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Jacobsen har anbefalet Carlsberg Laboratoriets bestyrelse at ansætte et par medhjælpere, da Hansen er overbebyrdet me... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-08-29 Louis Aubry Emil Chr. Hansen Aubry takker for oplysninger ang. en assistent, og beder om lov til at besøge Hansen på Carlsberg Laboratorium. Han v... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-11-10 Louis Aubry Emil Chr. Hansen Aubry takker for sit ophold i København og sender en lille gave til Hansen. Han spørger også til sin bestilling af ko... Brev Emil Christian Hansens arkiv
1884-11-14 Walter Arrol Emil Chr. Hansen Arrol spørger til størrelsen på forskellige kolber, og hvor laboratorieudstyr kan købes. Brev Emil Christian Hansens arkiv