Emil Christian Hansens arkiv

Søgeresultater: 49

1875-11-01

J. P. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen svarer på en forespørgsel fra Hansen om alger.

1877-07-12

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen vil gerne ansætte Hansen for en periode og inviterer ham til et møde.

1879

Christian Bohr

Emil Chr. Hansen

Bohr inviterer Hansen på middag og fortæller, at han har besøgt Laboratoriet på et tidspunkt, hvor Hansen ikke var der.

1879-02-21

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen giver Hansen en opsang p.g.a. hans - efter Jacobsens mening - lidt for store selvfølelse. Hansen har udtrykt m…

1879-02-22

Emil Chr. Hansen

J. C. Jacobsen

Hansens kladde til svar på Jacobsens brev fra foregående dag.

1879-03-22

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Jacobsen skriver, at Emil Chr. Hansen er meget glad for, at hans disputats er blevet antaget, og for valget af opponent…

1879-10-20

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen sender 400 kroner til dækning af Hansens ophold i Burton.

1881-09-20

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium

Jacobsen anbefaler Carlsberg Laboratoriums bestyrelse, at Emil Chr. Hansen rejser til Alsace i Frankrig for at studere …

1883-01-05

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen beder Hansen komme til et møde om arbejdsforhold i forbindelse med, at Grønlunds ansættelse skal forlænges.

1883-09-06

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen beder Hansen om ikke at svare hr. Blad, der har henvendt sig til Laboratoriet for at klage over øllet. Jacobse…

1883-11-06

Louis Aubry

Emil Chr. Hansen

Aubry takker for den tilsendte årsberetning og for deltagelsen ifm. hans kones sygdom. Han spørger til sidst, om Hansen…

1884-05-31

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen returnerer kladden til en af Hansens artikler med bemærkninger, bl.a. om oversættelsen til tysk.Bagsiden af br…

1884-06-02

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen er utilfreds med, at han skal læse om Hansens analyser af "sin gær" i et udenlandsk tidsskrift. De to deler he…

1884-07-24

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen har anbefalet Carlsberg Laboratoriets bestyrelse at ansætte et par medhjælpere, da Hansen er overbebyrdet med …

1884-08-29

Louis Aubry

Emil Chr. Hansen

Aubry takker for oplysninger ang. en assistent, og beder om lov til at besøge Hansen på Carlsberg Laboratorium. Han vil…

1884-11-10

Louis Aubry

Emil Chr. Hansen

Aubry takker for sit ophold i København og sender en lille gave til Hansen. Han spørger også til sin bestilling af kolb…

1884-11-14

Walter Arrol

Emil Chr. Hansen

Arrol spørger til størrelsen på forskellige kolber, og hvor laboratorieudstyr kan købes.

1884-12-29

Louis Aubry

Emil Chr. Hansen

Aubrys assistent er i gang med rendyrkningsforsøg efter Hansens metode. De har indrettet en lille forsøgskælder på labo…

1885-03-13

Louis Aubry

Emil Chr. Hansen

Aubry svarer på Hansens forespørgsel om brug af citater i en tidsskriftartikel. Uenighed med Delbrück på Forsøgsstation…

1885-03-27

Emil Chr. Hansen

Christen Thomsen Barfoed

Hansen anmoder Barfoed om udbetaling af det rejsestipendium, han er blevet tildelt til at besøge Pasteur i Paris.Dernæs…