Emil Christian Hansens arkiv

Søgeresultater: 34

1877-07-12

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen vil gerne ansætte Hansen for en periode og inviterer ham til et møde.

1878-12-08

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsen anbefaler, at Emil Chr. Hansen ansættes som forstander for Fysiologisk Afdeling på Carlsberg Laboratoriu…

1879

Christian Bohr

Emil Chr. Hansen

Bohr inviterer Hansen på middag og fortæller, at han har besøgt Laboratoriet på et tidspunkt, hvor Hansen ikke var der.

1879-02-21

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen giver Hansen en opsang p.g.a. hans - efter Jacobsens mening - lidt for store selvfølelse. Hansen har udtrykt m…

1879-02-22

Emil Chr. Hansen

J. C. Jacobsen

Hansens kladde til svar på Jacobsens brev fra foregående dag.

1879-03-22

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Jacobsen skriver, at Emil Chr. Hansen er meget glad for, at hans disputats er blevet antaget, og for valget af opponent…

1879-10-20

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen sender 400 kroner til dækning af Hansens ophold i Burton.

1881-04-08

Emil Chr. Hansen

Louis Pasteur

Afventer transskribering. Følgebrev til en videnskabelig artikel, som Hansen har sendt til Pasteur.

1881-09-20

J. C. Jacobsen

Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium

Jacobsen anbefaler Carlsberg Laboratoriums bestyrelse, at Emil Chr. Hansen rejser til Alsace i Frankrig for at studere …

1883-01-05

Carl Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen beder Hansen komme til et møde om arbejdsforhold i forbindelse med, at Grønlunds ansættelse skal forlænges.

1883-09-06

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen beder Hansen om ikke at svare hr. Blad, der har henvendt sig til Laboratoriet for at klage over øllet. Jacobse…

1884-05-20

J. C. Jacobsen

Franz Fasbender

Brevet, der beviser, at J. C. Jacobsen delte ud af den første rendyrkede gær. Jacobsen beretter om gærstudier og forure…

1884-05-31

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen returnerer kladden til en af Hansens artikler med bemærkninger, bl.a. om oversættelsen til tysk.Bagsiden af br…

1884-06-02

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen er utilfreds med, at han skal læse om Hansens analyser af "sin gær" i et udenlandsk tidsskrift. De to deler he…

1884-07-24

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen har anbefalet Carlsberg Laboratoriets bestyrelse at ansætte et par medhjælpere, da Hansen er overbebyrdet med …

1885-03-27

Emil Chr. Hansen

Christen Thomsen Barfoed

Hansen anmoder Barfoed om udbetaling af det rejsestipendium, han er blevet tildelt til at besøge Pasteur i Paris.Dernæs…

1885-03-28

Christen Thomsen Barfoed

Emil Chr. Hansen

Barfoed underretter Hansen om, at kandidat Knudsen forlader Laboratoriet for i stedet at blive ansat på et nyt laborato…

1885-05-06

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Jacobsen beder Hansen, der er i Frankrig, om at bestille et filtreringsapparat til Laboratoriet, så de kan gå i gang me…

1888-02-10

Christen Thomsen Barfoed

Emil Chr. Hansen

Barfoed beder Hansen vurdere kvaliteten af to manuskripter efterladt af afdøde assistent Knudsen.

1888-03-09

Christen Thomsen Barfoed

Emil Chr. Hansen

Barfoed meddeler Hansen bestyrelsens beslutning om ikke at trykke afdøde assistent Knudsens afhandlinger i ”Meddelelser…